Учители, педагози, ресурсни учители, психолози взеха участие във втората интердисциплинарна лаборатория „Детето, образованието и социалната връзка”, организирана от Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър „Келер“. Събитието се проведе на 16 ноември т. г. под формата на структурирана работна дискусия.

Гост-лектори в лабораторията бяха  Анет Маринова - дългогодишен училищен психолог и Десислава Иванова – психоаналитик.

Специалисти от Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна заедно обсъдиха и потърсиха възможни решения на казуси при работата си с деца със специални образователни проблеми и провокативно поведение в училище.

По време на срещата бе представен опитът на специалистите от ЦСРИДАС „Келер“, на учители и психолози. Лабораторията е пространство, в което специалисти заедно могат да обсъждат, да поставят своите въпроси, да споделят своя опит и успешна практика, теоретични и клинични обяснения.

Интердисциплинарната лаборатория се реализира благодарение на финансовата подкрепа на град Тун и с помощта на „Сдружение за приятелство Габрово-Тун“, Община Габрово и РУО - Габрово.