Международният научен форум УНИТЕХ е традиционен за Технически университет – Габрово и се провежда за 17 поредна година. За своите 53 години на развитие габровският университет се утвърди не само като водеща институция за обучение на студенти, но и като център на развитие на науката, създаване на иновации и технологии. В сътрудничество с бизнеса и представителите на академичната общност учебното заведение успява да създава нови инициативи, научни идеи, съвместни проекти, статии и публикации.

В приветствените си думи към участниците ректорът на ТУ – Габрово, проф. дтн Райчо Иларионов, каза:

„Животът се променя. Ние живеем в така нареченото дигитално общество, в което динамично се променя начина на производство и обучение, хората променят и своите потребности. Променят се и средствата за правене на наука и изследвания в контекста на умните технологии, които са предизвикателство и към нас преподавателите и научните работници. Съвременният технологичен свят изисква коопериране между научните направления, институциите и бизнеса. Такъв научен форум е УНИТЕХ, в който има 17 научни секции и представители на бизнеса. Това е мястото, където могат да се родят нови проекти, идеи и дори методи за обучение.

Фактът, че ние днес сме се събрали тук означава, че мислим за бъдещето.“

Кметът Таня Христова се обърна към присъстващите с няколко послания:

„За мен хората, посветени на науката имат определена мисия и тя е да усещат бъдещето преди всички останали. Това, обаче е и огромна отговорност да направят всичко възможно, за да може страховете да се превърнат във реалност и светът да бъде едно много по – хубаво място. Бих искала да пожелая научната конференция и докладите, които ще бъдат представени да имат късмета да намерят своето приложение в градовете и регионите по целия свят, защото смисъла на науката е да създава възможности за по – добър живот, за щадящо отношение към природата. Не на последно място бих искала да ви пожелая да бъдете вдъхновени, идеите ви да са финансово, морално и политически подкрепени, защото без вас, историята показва, нито една държава не е успяла да достигне добро равнище, както и респективно не е успяла да удовлетвори желанията и очакванията на своите граждани.

Пожелавам успех на конференцията и се надявам следващата година на 17.11.2018 г. залата да бъде препълнена от много студенти  журналисти, които да отразяват в реално време случващото се, защото това, което правите е наистина сериозно, важно и отговорно. “