Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър „Келер“ – Габрово организира работна среща на тема „Детето, образованието и социалната връзка”. Срещата ще се проведе в четвъртък, 16 ноември от 12.00 до 16.30 часа в сградата на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър „Келер“, която се намира на ул. "Ивайло" № 13.

Участие ще вземат учители в детски градини, в начална и основна степен, ресурсни учители, логопеди, психолози и педагогически съветници в детски градини и училища. Целта на срещата е различните специалисти заедно да обсъдят трудностите, които срещат в работата си с деца с предизвикателно поведение, проявяващи агресия, с различна степен на образователни затруднения. Те ще имат възможност да споделят казуси от своята практика. По време на срещата ще бъдат представени теоретични и клинични ориентири в работата с деца и подрастващи.

Събитието ще се проведе под формата на „Интердисциплинарна лаборатория“. Резултатите от него ще послужат за провеждането на регулярни срещи по въпроси и теми, които идват от специалистите и отговарят на техните актуални педагогически задачи. По този начин ще се създадат работещи професионални връзки и партньорство в ежедневното търсене на възможни решения и отговори при посрещането и приобщаването на децата със специални образователни потребности.

Организатор на работната среща е екипът на ЦСРИДАС „Келер“: Ралица Пейкова – ръководител на ЦСРИДАС „Келер“ – Габрово, Бистра Данчева – психолог, психотерапевт,  член на БОЛП и Световната асоциация по психоанализа, Галя Георгиева – психолог, Маринела  Минчева – логопед и специален педагог, Ирина Иванова – социален работник.

Гости на „лабораторията“ ще бъдат: Анет Маринова – дългогодишен училищен психолог, психотерапевт, член на Българското общество за лаканианска психоанализа и Световната асоциация по психоанализа, Десислава Иванова – клиничен психолог, психоаналитик, заместник-председател на Българското общество за лаканианска психоанализа, член на Новата лаканианска школа и Световната асоциация по психоанализа.

 

Габрово отново е кандидат за наградата „Европейски зелен лист“
13 ноември 2017
Центърът за работа с доброволци награди участници в кампанията „Зелено Габрово“
14 ноември 2017