Нов екип от специалисти ще поеме грижата за децата в Центъра за настаняване от семеен тип на ул. "Хризантема". След ръководителя на Центъра, всички които имат вина за неадекватната грижа ще бъдат освободени.

Мястото им ще заемат хора, които искат и могат да полагат качествена грижа за децата и младежите с увреждания. До тогава, в този кризисен период, по правилата на действащото законодателство, 24-часовата грижа ще обезпечим с подкрепата на Обществения съвет за социални дейности и институциите, ангажирани с грижата за деца с увреждания в Габрово.

От тук насетне ще се фокусираме върху създаването на екип, който ще бъде професионално избран и подготвен да работи в тази среда. В понеделник в Габрово ще пристигнат експерти от неправителствения сектор, за да допълнят мерките, с които да осигурим максимално добра и комплексна грижа в Центровете за настаняване от семеен тип.

При най-малкото съмнение, че не можем да се грижим за тези деца, с всички рискове и отговорности на това решение, аз считам, че най-правилното мое действие е те да бъдат изведени.

Деинституционализацията е процес, в който всички трябва да бъдем ангажирани. Вече няма значение какво сме пропуснали. Важни са решенията, които ще елиминират пропуските. Всички по веригата имаме слабости. Сега по-важното е да намерим начина, по който успяваме да ги преодолеем и да създадем модел, който няма да ги допуска.