Трета интердисциплинарна лаборатория на Центъра за социална рехабилитация и интеграция  за деца от аутистичния спектър „Келер“ посрещна представители и педагози от детски ясли, детски градини и училища. Гост лектори бяха  Анет Маринова - дългогодишен училищен психолог и Десислава Иванова - психоаналитик. Участие в срещата, проведена на 24 март 2018 г., взеха учители, педагози, ресурсни учители, психолози.

Срещата бе реализирана под формата на структурирана работна дискусия - интердисциплинарна лаборатория, която включи представянето на казуси от практиката на училища и детски ясли. Бяха обсъдени възможни решения за работа по случаи като се използват нормативните документи, действащи в образователната сфера. Лабораторията даде възможност за обмяна на добри практики при работата с деца със специални образователни потребности. Обсъдиха се трудностите при работа с родители.

Лабораторията е пространство, в което специалисти заедно могат да обсъждат, да поставят своите въпроси, да споделят своя опит и успешна практика, теоретични и клинични обяснения. Тя се реализира с финансовата подкрепа на град Тун, чрез Сдружение за приятелство Габрово - Тун. Срещата се състоя със съдействието на Община Габрово и РУО Габрово.