„Направени са индивидуални оценки на всички деца, които са настанени в Центровете за настаняване от семеен тип в Габрово и качеството на услугата в тях е подобрено“, каза в Габрово министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

Според него има много добро партньорство между Община Габрово и неправителствените организации, които имат експертизата да работя с деца.

Снимка: МТСП

При посещението си в Габрово министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и председателят на Държавната агенция за закрила на детето Елеонора Лилова се запознаха с актуалното състояние на социалните услуги, които община Габрово управлява с акцент върху социалните услуги са деца.

В Габрово той посети Център за настаняване на деца с увреждания с потребност от постоянна медицинска грижа, Дневен център за деца с увреждания и се запозна с промените в дейността на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания на ул.“Хризантема“. „Положени са усилия да бъде обновен персоналът на социалната услуга, така че децата да получават качествена грижа. Усилията продължават и вярвам, че ще се постигнат всички заложени цели, така че случаят „Хризантема“ да не се повтаря в други услуги за деца, уточни министър Петков.

Той обърна внимание, че най-трудното е да се намерят хора, които да поемат огромната отговорност да се грижат денонощно за деца с увреждания, като припомни, че е направено предложение за увеличаване с 25% на разходните стандарти за 24-часовите социални услуги.

Отговорностите между държавата, общините и неправителствения сектор трябва да се разпределят и допълват, за да можем да отговорим на нарастващите потребности на хората в неравностойно положение. Социалната цена, която трябва да плащаме като общество, за да покрием тези нужди, непрекъснато нараства, заяви още в Габрово Бисер Петков.

 

 

 

Предстоящо в Габрово: Улично осветление, сградно обновяване, автоматизация и финансиране на проекти във фокуса на енергийна конференция
2 април 2018
Габровски младежи-доброволци участваха в ХІ-та Национална младежка среща
3 април 2018