Днес, 5 февруари, потребителите от Дневен център за стари хора гр. Габрово, заедно с екипа от специалисти  в центъра, решиха да приготвят  ястия от Българската кухня и да  ги дарят на бездомниците в града. Освен ризотото което приготвиха, възрастните жени замесиха и домашен хляб, за да пресъздадат топлия домашен уют.

Центърът предоставя комплекс от социални услуги в общността, които създават условия за оказване на подкрепа на възрастните хора през деня. Основният акцент в работата на екипа е гарантиране равноправно положение и преодоляване на изолираността на възрастните хора, чрез създаване на условия за интегриране в обществото. 

Дейностите, които се извършват в Дневния център, са свързани с провеждане на разговори и дискусии по актуални теми, социална контакти и медицинска подкрепа, организиране на  занимания по интереси, екскурзии, честване на различни национални, религиозни и лични празници, музикални занятия, трудотерапия /цветарство, готварство, изработване на изделия от хартия и др./

Екипът и потребителите на центъра канят своите съграждани в пенсионна възраст, които имат нужда от социални контакти или от запълване на свободното си време, да се присъединят към тях.