В Дневния център за деца с увреждания се проведе обучение за доставчиците на социални услуги, чиято целева група са деца и младежи с увреждания. В него се включиха 21 участници, представители на Дневния център за деца с увреждания, Центъра за настаняване от семеен тип, Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния спектър.

Организатор на проявата беше фондация „Грижи за деца с увреждания“. Психологът Росица Чернева представи как се формират функционални умения при деца и младежи с увреждания.

Идеята е да се подобрят способностите на децата за справяне с дейности от ежедневието, с организирането на личното време, отговорности и приоритети. Ще се работи върху повишаването на самочувствието и емоционалната им стабилност, придобиването на трудови навици и умения. Мото на обучението беше мисълта, че „всяко дете е уникално и се нуждае от помощ, за да се развива и приспособява към живота”.

Фондация „Грижи за деца с увреждания” е представителство за област Габрово на Националния алианс за социална отговорност и член на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD). Има осъществени редица проекти, които са насочени в подобряване състоянието на деца и младежи с увреждания, консултиране на родителите и семействата им. Развива дейности, които допринасят за реалното подобряване на качеството на живот на хората в нужда от подкрепа.