Община Габрово заложи 50 000 лева в Бюджет 2018 за подкрепа на новородени или осиновени деца.

В тази връзка работна група от експерти от общинска администрация, представители на Общински съвет - Габрово и лекари разработиха Проект на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово. В Правилата са регламентирани редът и условията за отпускане на финансовата помощ, като ще бъдат обхванати всички родени и осиновени деца през 2018 г. 

Предстои Правилата да бъдат внесени в Общински съвет за разглеждане, обсъждане и приемане.

Община Габрово предоставя възможност на всички заинтересовани лица да се запознаят с проекта на Правилата, както и да направят писмени коментари, становища и предложения. Те могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Габрово или на e-mail: mprodanova@gabrovo.bg в срок до 17.00 часа на 13.04.2018 г.

Проект на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Габрово

Малките гости на депото
5 април 2018
Благословено Възкресение Христово
7 април 2018