От откриването си до сега Регионалното депо за отпадъци е имало множество гости, но особено емоционално беше вчерашното посещение на група деца, техните родители и възпитатели.

Заинтригувани от пътя на отпадъка, любопитните малчугани посетиха първо Община Габрово, където инж. Деница Колева, еколог на Регионалното депо, им представи презентация за разделното събиране на отпадъците, начините за тяхното третиране и значимостта на нашата отговорност към опазването на околната среда.

След това децата отидоха до депото, където инж. Даниела Димитрова, директор на ОП „Регионално депо за отпадъци“, им показа какво се случва с отпадъка. Наблюдаваха работата на компактора, който уплътнява отпадъците в клетката. Впечатление у децата предизвикаха машините на площадката за компостиране, чрез които биоразградимите отпадъци се превръщат в компост. Обходът на депото завърши със запознаване с инсталацията за сепариране, където рециклируемите отпадъци се разделят по вид.

Голямата изненада за експертите от депото беше, че децата добре познават принципите за разделно събиране и знаят за какво се използва компостът. Преди да отпътуват малките гости получиха практични подаръци – рециклирани торби за пазаруване и ученически пособия, а техните родители и придружители отнесоха в домовете си по един пакет качествен компост, произведен на депото.

 

Превенция на наркомании чрез фотография
5 април 2018
Община Габрово очаква Вашите предложения по Проекта на Правилата за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете
5 април 2018