От 2-ри до 4-ти април доброволци от Младежкия съвет по наркотични вещества към Община Габрово преминаха тридневно обучение, в което се учиха как да използват фотографията за превенция на рисковото поведение сред своите връстници.

Със снимки, рисунки и думи младежите направиха първите крачки към усвояване на знания и развиване на умения за това как изкуството може да служи за предпазване на подрастващите от зависими поведения. Те работиха върху фото есета - какво е зависимостта, какъв е светът на зависимия и на свободния човек, каква е ролята на доброволците и как могат те да бъдат в помощ на приятелите си.

Водещ на обучението бе психо и арт терапевта Калин Петков от спортен клуб „КА Спорт“- гр. София, с помощта на професионален фотограф, преминал обучение по арт-терапия.

 

 

“Тракия Тех”: Габрово се утвърждава като важен индустриално-технологичен център
4 април 2018
Малките гости на депото
5 април 2018