За втора поредна година Община Габрово организира летни занимания за деца от семейства с ниски доходи, от уязвими групи и деца с увреждания, на които им предстои да постъпят в първи клас. Те ще имат допълнителна педагогическа подготовка за равен старт в училище.

Услугата е включена в дейността на новосъздадения Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. В рамките на два месеца ще бъдат обхванати 30 деца, които всеки делничен ден ще се обучават по 4 часа. С тях ще работи педагог, подпомаган от медиатор в най-различни дейности. Участниците отново ще могат да разчитат на безплатен транспорт, подкрепителна закуска и работни материали.

Целта е да се доразвият и съхранят придобитите в предучилищното образование когнитивни и социални умения, както и да се увеличи мотивацията за постъпване в първи клас. Родителите също ще получат ценни съвети за справяне с предизвикателствата пред първолаците.

В първата сесия на лятното училище през 2017 г. общо 28 деца от уязвими групи, живеещи в града и селата, бяха подготвени за училище.

За старта на инициативата днес е организирана специална програма, посветена на детския празник – първи юни. Малчуганите ще участват в различни спортни занимания, забавления и игри.

Издръжката на лятното училище е осигурена от бюджета на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“. Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.  

Информационна листовка