Приключи процесът по подаване на документи за участници в младежкия обмен по програма „Еразъм+“ между Габрово и Аласт (Белгия). Общо 32 младежи подадоха документи, като 30 от тях са ученици от габровските гимназии. Те ще се конкурират за 10 места в групата, която ще отпътува за Аалст през август 2018 г. Темата на младежкия обмен ще бъде „Утопия, идеалният град“.

Поради големия интерес на кандидатите към обмена, Община Габрово ще обяви до 4 юни 2018г., вкл., датата, часа и мястото на събеседване с кандидатите, като ще бъде съставен предварителен график за явяването им пред Комисията по подбора.

Информацията търсете на интернет сайта на Община Габрово, раздел „Новини“, както и в профила на Общината във Фейсбук.