"Развитие на идеи и проекти за иновативни компании на територията на Габрово и Северен централен район чрез откриване на предприемачите и прилагане на Стратегията за интелигентна специализация" бе темата на провелата се на 30 май конференция в Габрово. На събитието присъстваха всички ключови партньори, от които зависи развитието на Габрово като място за високотехнологична индустрия, иновации, качествено образование и възможности за по – добра заетост и начин на живот.

Според Руслан Стефанов, модератор на конференцията и управител на Фондация "Приложни изследвания и комуникации", доброто познаване на региона, включително и на микрониво, връзките между ключовите стейкхолдери и знанието ни за това какви са ограниченията на всички участници ще ни дадат по – добра представа какво можем да направим заедно, така че да достигнем максималния капацитет на възможностите си.

Таня Христова, кмет на община Габрово:

"Фактът, че сме заедно означава, че гледаме в една посока и това е част от успеха. Днес дискусиите ще бъдат за това как заедно да разработим онези идеи, с потенциал за развитие на нашия град, които надявам се ще могат да бъдат съвсем скоро подкрепени чрез различните източници на европейското финансиране или други инструменти, които също са възможни.

Днешното събитие не е във формат, в който ние говорим, а вие ни слушате. Идеята е да сме интерактивни и комуникацията между нас е изключително важна, защото от вас очакваме интелигентните решения, за които след това ще търсим подкрепа. Не случайно Стратегията за интелигентна специализация е определена като интелигентна, защото предполага участието на тези, които създават продукт да изведат потенциала и предимствата и върху тях да се надграждат новите възможности. Ето затова, Вие представителите на бизнеса и научната общност сте в центъра на днешното събитие и Вие ще определяте посоката.

Важно е да имаме обща стратегия, която да ни обединява в посоката и целта, която искаме да постигнем. Затова успехът е на тези, които умеят да я изградят съвместно, да намерят своето място в нея и да я използват като основа за развитието си. В тази връзка, наличието на местна, регионална форма, в която ние дефинираме своите цели и приоритети е изключително важна.

От 2007 година работим със Съвместния изследователски център /JRC/ за развитие на иновационна система и подкрепа за развитие на иновациите в нашия регион. Участваме в два важни международни проекта - Risk in lagging regions, който има за цел да подобри Стратегията за интелигентна специализация и да я доближи до всеки един участник. Проучване състоянието на образователната система и нейното адаптиране на съответните образователни програми към нуждите на бизнеса е другият проект. Образованието винаги е било и ще бъде ключов фактор за развитието на регионите и за формиране на качествена заетост.

Факт е, че в Габрово има иновационна среда. Сред тук присъстващите има компании, които са лидери в своята сфера, имаме Технически университет и сравнително добра образователна инфраструктура. Трябва да направим така, че всички тези компоненти да намерят своята свързаност помежду си и ефективно бъдещо развитие."

Повече за конференцията можете да прочетете тук

Обобщение на конференцията от модератора ѝ Руслан Стефанов можете да прочетете тук

Съветите за успешен бизнес на консултанта Андро Гоблон можете да прочетете тук

Калин Маринов, зам.-главен директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на икономиката, за възможностите пред бизнеса можете да прочетете тук

Кирил Гератлиев, изп. директор на ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж“, за новостите по оперативните програми можете да прочетете тук

Презентации от конференцията са публикувани тук