„Днес възложих оценка на психологичния статус на децата и младежите в двата Центъра за настаняване от семеен тип в Габрово. Оценката ще извършат експерти от неправителствения сектор, в лицето на Сдружение „Дете и пространство“, за да допълнят мерките, с които да осигурим максимално добра и комплексна грижа. Назначен е временно изпълняващ длъжността ръководител на Центъра на ул. „Хризантема“. Предстои избор на нов екип, който да поеме грижата за децата и младежите в него. До тогова, 24-часовата грижа обезпечаваме с помощта на местните социални услуги, които имат опит и компетентности в грижата за хора с увреждания“, съобщи кметът на Габрово Таня Христова.

Днес Таня Христова и заместник-министъра на труда и социалната политика Росица Димитрова посетиха Дневния център за деца с увреждания в Габрово, направиха проверка в Центъра на настаняване от семеен тип на ул. „Хризантема“ и се срещнаха с доставчиците и контролиращите социалните услуги в града.

„Случаят в Габрово ще бъде възпитателен за цялата система - като се започне от органите по настаняване, премине се през общините, като доставчици, а най-вече възпитателно ще бъде за изпълнителната власт, в лицето на МТСП, с оглед на предстоящите промени в системата“, заяви заместник-министър Росица Димитрова, и допълни че основните усилия са насочени в подкрепа на превенция на институционализацията.

Предстои Дирекция социално подпомагане да изготви шест месечен план за действие, в който ще бъдат определени подходящите съпътстващи и допълващи грижи за всяко едно от децата, съобразно техните персонални потребности.

„Община Габрово има план за реформа в своите социални услуги от миналата година. Започваме поетапна подготовка, услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания да бъде предоставена на външен доставчик, според профила и нуждите на децата. До тогава ще върнем нормалния ритъм на работа и ще гарантираме качеството на услугата в двата центъра. Политиката в сферата на социалните услуги има място само ако е свързана с политиките, които правят хората с проблеми равни на нас, защото те са тест за всички нас“, каза още Таня Христова.

Част от изявленията на Таня Христова и Росица Димитрова чуйте тук.