Със заповед № 137 от 29.01.2018 г. на кмета на община Габрово Таня Христова и въз основа на постъпило днес, 29 януари, писмо от Регионална здравна инспекция – Габрово за високи стойности на нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания на територията на община Габрово, се удължава срокът на неучебните дни. 

Дните 30 и 31 януари 2018 г. се обявяват за неучебни на територията на община Габрово.