Клубът на пенсионера стана домакин на поредната съвместна среща между екипите на социалните услуги в община Габрово. Срещата се проведе на 27 март 2018 г. и бе открита от директора на Заведенията за социални услуги Красимира Цветанова, която представи предлаганите услуги - Домашен социален патронаж, Дневен център за стари хора, Клуб на пенсионера, Клуб на инвалида и Звено „Майка и бебе“.

Домакините поздравиха участниците с изпълнения на вокална група „Зорница“ към читалище Балканска звезда. Организаторите на Клуба на пенсионера, Клуба на инвалида и Дневен център за стари хора разказаха за предизвикателствата в работата си. Изложени бяха сладкарски изделия, приготвени в групата по Трудотерапия към Дневния център за стари хора. 

Обсъдени  бяха усилията в дейностите на социалните услуги, свързани със социалното включване на възрастните хора и работата с лица над трудоспособна възраст.

Домакин на следващата среща на социалните услуги в края на месец април 2018г. ще бъде Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца от аутистичния спектър – Габрово.