Ден на отворените врати в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства ще се проведе в петък, 4 май 2018 г., в Габрово. Желаещите да се запознаят с дейността на заведението могат да го посетят на ул. „Ивайло“ № 13 от 09:00 до 18:00 часа.

Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства е разкрит по проект на Община Габрово с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата му стойност е 475 367 лв., които се покриват изцяло от програмата.

Дейностите стартираха на 1 септември 2016 г. и ще продължат до края на тази година. Работата обхваща деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители. Нуждаещите се получават подкрепа от педиатър, логопед, медицинска сестра, рехабилитатор, гинеколог, специален педагог, акушерка, психолог, стоматолог, юрист и социални работници.

Безплатно се предоставят услугите:

  • Семейно консултиране и подкрепа на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения;
  • Здравна детска консултация и дейности за превенция на заболяванията;
  • Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания/специални образователни потребности;
  • Консултиране, обучение и подкрепа на семейства на деца с увреждания;
  • Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване училищната готовност на децата.

Денят на отворените врати е свободен за потенциални потребители на Комплекса, представители на различни социални институции, медии, граждани и други. По време на консултациите ще бъдат представени условията за ползване на услугите, заложените дейности, методите на социалната работа и ползите за целевите групи.

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.

Покана за ден на отворените врати