8 август 2022

„Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ (iPlace)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.
1 февруари 2022

„Споделяне на компетенции в областта на социално отговорните обществени поръчки“ (COSPRO)

Проект по програма на ЕК „КОСМЕ“ 2014–2020 г. за конкурентоспособност на малки и средни предприятия
15 юни 2020

„WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

Проект с финансиране от Изпълнителна агенция за иновации и мрежи към ЕК
1 януари 2020

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“

Проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
1 декември 2019

„Young@Opera“ – „Младите в операта“

Проект на фондация „Опероса“ по програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г. на ЕС
16 октомври 2017

„ОРБИТА – Образование за Развитие – за Бъдеще, Израстване, Толерантност и Активност“

Проект с финансиране от Европейската комисия по проект LADDER
1 май 2017

„Цветен град“ - „Floral city“

Проект по Българо-швейцарска програма за сътрудничество
3 октомври 2016

„Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“

Проект с финансиране от Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз
1 Септември 2014

„Вчера, днес, утре“

Проект с финансиране от Фондация „Америка за България“