Проект – „WiFi4EU — насърчаване на интернет свързаността в местните общности“

Споразумение – № INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001603-033644

Финансиране – Изпълнителна агенция за иновации и мрежи към Европейската комисия, Департамент С – Механизъм за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“

Стойност – 15 000.00 евро (ваучер)

Срок за изпълнение – 18 месеца (14.12.2018 г. – 14.06.2020 г.)

Описание

Инициативата WiFi4EU подкрепя предоставянето на безплатен Wi-Fi достъп на обществени места на открито или на закрито (помещения на публичната администрация, училища, библиотеки, здравни центрове, музеи, обществени паркове, площади и др.). Ваучерите по WiFi4EU могат да се използват за инсталиране на изцяло нова публична безжична мрежа, за модернизиране или разширяване на обхвата на съществуваща публична Wi-Fi мрежа. Инсталираната мрежа не трябва да дублира съществуващо безплатно частно или обществено предлагане на безжичен интернет с подобни характеристики и качество. Бенефициентът се задължава да поддържа мрежата по WiFi4EU напълно активна за период от 3 години.

Цели

 • Сближаване на общностите в условията на цифров единен пазар;
 • Достъп до обществото на гигабитовия интернет;
 • Повишаване на цифровата грамотност;
 • Допълване на обществените услуги, предоставяни на публични места.

Технически изисквания към мрежата

 • едновременно използване на две честоти (2,4Ghz – 5Ghz);
 • цикъл на поддръжка над 5 години;
 • средно време между отказите (MTBF) най-малко 5 години;
 • специално и централизирано единно звено за управление най-малко за всички точки за достъп на всяка WiFi4EU мрежа;
 • съвместимост с 802.11ac Wave I;
 • поддръжка на: IEEE 802.1x; IEEE 802.11r; IEEE 802.11k; IEEE 802.11v;
 • капацитет за обслужване на поне 50 потребители едновременно без влошаване на качеството на услугата;
 • наличие на 2x2 MIMO (множество входни и изходни канали);
 • съвместимост с Hotspot 2.0 (програма за сертифициране Passpoint на Wi-Fi Alliance);
 • скорост на изтегляне от поне 30 Mbps.  

Публикации

Нови зони с безплатен интернет в Габрово

Зони от административната част на Габрово с безплатен интернет

Габрово получава безплатен интернет по WiFi4EU

„ФестивалНО в квартала“ „Споделяне на компетенции в областта на социално отговорните обществени поръчки“ (COSPRO)