Проект – № 5803 „Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“ с акроним iPlace (Finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people, place and technology)

Финансиране – Програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.; тематична област 3. „Конкурентоспособност на МСП“

Обща стойност – 748 135.57 евро, от които:

 • 590 141.15 евро – Европейски фонд за регионално развитие
 • 157 994.42 евро – национално и регионално съфинансиране

Бюджет за Община Габрово – 60 242.30 евро, от които:

 • 51 205.96 евро – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР – 85%)
 • 9 036.34 евро – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България (15%)

Продължителност на проекта – 32 месеца: 

 • Фаза 1 (8 месеца) – 07.10.2019 г. – 31.05.2020 г.
 • Фаза 2 (24 месеца) – 01.08.2020 г. – 07.08.2022 г.

Партньорство по проекта – iPlace обхваща десет европейски града с големина под 100 хил. жители, разположени главно в периферията на Европейския съюз

Участват: Амаранте – Португалия (водещ партньор); Балбриган – Ирландия; Габрово – България; Гросето – Италия; Херлен – Нидерландия; Кочеве – Словения; Медина дел Кампо – Испания; Пярну – Естония; Пори – Финландия; Салдус – Латвия. 

Обща цел

Създаване на десет уникални стратегии за икономическо развитие, насочени към особеностите на участващите градове и генериране на екосистеми за иновации. Във фокуса на разработките са собствените икономически силни страни и утвърждаване на стратегически методи за активизиране на местната икономика, адаптиране на градовете към бъдещи икономически промени и определяне на методология за устойчиви градове.

Специфични цели

 • Предоставяне на експертиза за специфични пилотни инициативи в мрежата;
 • Учене между партньорите чрез интегриран подход;
 • Транснационален обмен на знания и повишаване на капацитета;
 • Капитализиране на резултатите и взаимодействие между градовете.

Основни дейности

 • Фаза 1 – преглед на състоянието на градовете – партньори в мрежата; разработване на проектно предложение, свързано с подготовка на местни стратегии за икономическо развитие;
 • Фаза 2 – кандидатстване с проектното предложение; създаване на местна „Урбакт“ група от заинтересовани страни за разписване на план за действие за местно икономическо развитие.

Резултати и положителни ефекти

В рамките на проекта iPLACE всеки един от партньорските градове е работил върху подготовката на планове в сферата на местното икономическо развитие. За Габрово е разработен план за действие за насърчаване на младежкото предприемачество.

Програма „Урбакт“ взаимодейства с над 1 000 града в 139 мрежи от 2002 г., като нейна основна цел е изграждане и развитие на мрежи между европейските градове с цел насърчаване на устойчиво и интегрирано градско развитие. 

Публикации

Включете се в състезание за идеи „Младежка територия THE PLACE“

iPlace с уебинар на тема „Устойчив туризъм“

Мастър клас по местно икономическо развитие се проведе по проект iPlace

Среща по проект iPlace за стратегии за икономическо развитие

„ФестивалНО в квартала“ „ФестивалНО в квартала“