На 30 юли 2020 г., от 15:00 часа, в онлайн платформата ZOOM се състоя първата работна среща със заинтересованите лица по проект iPlace (втора фаза) на Община Габрово.

Срещата имаше за цел да бъдат представени основните моменти, свързани с Втората фаза на проекта, с участието на водещия експерт Wessel Badenhorst,  като групата от заинтересовани страни да вземе участие в разписването на план за действия, свързани с местното икономическо развитие.

По време на онлайн дискусията, групата се фокусира върху информация относно изготвянето на „пътна карта“, какви са основните й цели, последващи стъпки и използването й в тази настояща фаза на проекта.

Проектът iPlace се изпълнява по Програма за междурегионално сътрудничество „Urbact ІІІ“ 2014 – 2020 г.; Тематична област 3. „Конкурентоспособност на МСП“. Той обхваща десет европейски града с големина под 100 хил. жители, разположени главно в периферията на Европейския съюз. Обща цел на iPlace е създаване на десет уникални стратегии за икономическо развитие, насочени към особеностите на участващите градове и генериране на екосистеми за иновации.

Партньорите ще се фокусират върху собствените икономически силни страни и утвърждаване на стратегически методи за активизиране на местната икономика, адаптиране на градовете към бъдещи икономически промени и определяне на методология за устойчиви градове.

Жълт или оранжев контейнер - каква е разликата?
30 юли 2020
Допълнителна автобусна линия с номер 22 - Младост - ОББ
31 юли 2020