На територията на град Габрово са разположени два основни вида съдове за смет – жълт и кафяв, както и два допълнителни – оранжев и зелен.

В града ни имa 820 контейнерни площадки, като на 125 от тях са поставени и допълнителните оранжев и зелен контейнер. През зимния сезон се разполагат и метални съдове за пепел.

Жълтият и кафявият контейнер са предназначени за битовите отпадъци – съответно рециклируеми и биоразградими, а оранжевият и зеленият осигуряват събирането на само на отпадъци от опаковки.

Жълтият и кафявият контейнер се обслужват по график от общинското предприятие „Благоустрояване - Габрово“, а оранжевият и зеленият – от фирма „Екобулпак“ АД, с която Община Габрово има сключен договор.

И точно тук идва основателният въпрос каква е разликата между жълтия и оранжевия контейнер?

Основната разлика е, че орнажевият контейнер е САМО за отпадъци от опаковки – хартиени, пластмасови и метални. Отпадък от опаковки са всички видове опаковки на хранителните и нехранителните стоки – кутии, туби, кенчета, кофички, бутилки, чашки, фолиа и др. Като опаковки се идентифицират и всички видове съдове за еднократна употреба, найлонови торби и пликове.

В жълтия контейнер се изхвърлят всички останали видове рециклируеми отпадъци – домакинска посуда, домашни принадлежности, кожени и гумени изделия, ненужни хартиени изделия – блокчета, тетрадки, листи и др.

Тъй като оранжеви контейнeри за опаковки има само на 125 площадки в Габрово, и в случай че на вашата улица няма такъв тип контейнер, то е допустимо тези отпадъци да попаднат в жълтия съд. Отпадъците от жълтия контейнер се транспортират до Регионалното депо, където се насочват в инсталацията за сепaриране – там те се сортират по вида на материала, от който са изработени.

Жълт контейнер – за рециклируеми битови отпадъци от пластмаса, стъкло, хартия, метал (вестници и списания, ученически пособия, счупени детски играчки, домакинска посуда, дрехи, кожени изделия и др.)

Кафяв контейнер - за биоразградими отпадъци (обелки от плодове и зеленчуци, трева, листа, клони, черупки, костилки и др.).

Оранжев контейнер – за отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки(кашони, кутии, кенчета, кофички, пакетчета, прибори за еднократна употреба и др.).

Зелен контейнер – за стъклени опаковки (буркани, бутилки и др.).

Фонд „Социална закрила“ финансира проект за оборудване на 2 ЦНСТ
30 юли 2020
Среща по проект iPlace за стратегии за икономическо развитие
31 юли 2020