Онлайн семинар на проект iPlace ще се проведе на 5 февруари 2021 г., в часовия интервал 11:00-12:00 ч. Домакин на събитието ще бъде един от партньорите по проекта – испанският град Медина дел Кампо. По време на инициативата ще бъде обсъдена визията за бъдещето на малките градове, значението на туризма, като един от водещите сектори в местната икономика на европейските градове и предизвикателствата, пред които е изправен секторът, в условията на световна пандемия.

Ще бъдат разгледани въпросите за устойчивост, които предшестват COVID-19.

Какви са екологичните проблеми, които ще повлияят на туризма в малките градове? Какви промени ще настъпят в тях и по какъв начин ще се гарантира устойчивостта на туристическите продукти и услуги? Кои са добрите практики за успешно прилагане на стратегии за устойчив туризъм? - Това е важна дискусия за проекта iPlace, мрежа от десет малки града от цяла Европа, съфинансирана от Програма URBACT, с цел намиране на нови ниши за местно икономическо развитие, по-специално, за подпомагане на техните местни предприемачески екосистеми. Част от партньорския екип по проекта е и Община Габрово.

Програмата на уебинара, както и повече информация за събитието, може да бъде намерена тук.

Събитието не изисква предварителна регистрация, а достъпът е отворен от тук.

Проект  iPLACE (Finding our niches for sustainable local economic development leveraging the nexus of people, place and technology / Да намерим нашите ниши за устойчиво местно икономическо развитие, като засилим връзката между хора, място и технология“) е финансиран по Програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт ІІІ“ 2014 – 2020 г.; Тематична област 3. „Конкурентоспособност на МСП“

НОВИ ПРОСТРАНСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЩЕ ОЧАКВАТ МЛАДЕЖИТЕ В СГРАДАТА НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР ГАБРОВО
29 януари 2021
Напомняме - покана за публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2021г.
2 февруари 2021