На 29 януари 2021 г. в онлайн среда се състоя първата информационна среща по проект BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово” на Община Габрово и финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП -  създаден и финансиран от Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия.

В събитието взеха участие кмета на Община Габрово – Таня Христова, представители на Програмния оператор от Министерство на образованието и науката, Национално координационно звено към Министерски съвет, Областна администрация Габрово, организации от сферата на младежките дейности в областта, младежи, както и партньорите по проекта - Университетският колеж за зелено развитие в Норвегия и Технически университет – Габрово.

Основната идея на проекта е за създаване на младежка отворена зона, в която ще се предоставят възможности за разнообразни форми на младежка ангажираност, подкрепа и изява чрез възстановяване на Летния театър, което включва реконструкция на целия комплекс, преустройство на част от помещенията на основната сграда и изграждане на нова сграда за зона за настаняване /35 места/.

Целта на Младежкия център е да предложи инициативи и програми, които да отговорят на нуждите на младите хора и да осигурят развитие на техния потенциал, възможностите и перспективите за обмен на идеи и практики. С конкретния проект ще се сформират зони с помещения и оборудване, които да могат да се ползват по различни теми и целеви групи  в различните направления - Младежко лидерство, Култура, Екология и Творчески активности, Спорт и Физическа Активност, Здраве и Благополучие.

Предвижда се разработване на програми и популяризиране на услуги за младите хора за професионална ориентация и реализация, развитие на ключови компетенции и умения за дигитализация и медийна грамотност, активно доброволчество, здравословен начин на живот и превенция от употреба на вредни вещества, включване на уязвими групи и превенция от социална изолация.

През 2021 година предстоят обявяване на процедури за избор на изпълнители за СМР, обзавеждане и оборудване, както и изпълнител по осигуряване на информация и публичност на проекта. По време на срещата стана ясно, че назначаването на служители в центъра ще бъде реализирано през втората половина на 2022 г. Младежки център Габрово ще създаде поне 10 работни места за служители, от които управител, младежки работници, образователни медиатори и социолог, обучени да работят в съответствие с националните стандарти за младежка работа. С цел включване на младежите в процеса по вземане на решения за дейностите и инициативите на центъра, се предвижда създаването на младежки съвет.

Екипът на Младежки център Габрово заяви готовността си да отговаря на въпроси, свързани с проекта, както и предложения от желаещи да се включат като партньори на центъра и да споделят общи инициативи. Своите запитвания и намерения, заинтересованите могат да отправят на имейл boynovska@gabrovo.bg 

Дейностите на Младежки център - Габрово се изпълняват по проект № BGLD-2.001-0009 „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“, финансиран по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансиран от ФМ на ЕИП 2014-2021.

Решения на Общински съвет - Габрово от заседание на 28.01.2021 г.
28 януари 2021
ПРОЕКТ IPLACE С УЕБИНАР НА ТЕМА "УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ"
29 януари 2021