Проект – „Young@Opera“ („Младите в операта“)

Финансиране – Програма „Творческа Европа“ 2014 – 2020 г. на Европейския съюз, подпрограма „Култура“, схема за малки проекти за сътрудничество

Стойност – 198 500.00 евро

Бенефициент – Фондация „Опероса“ (Споразумение № 583503-CREA-1-2017-1-BG-CULT-COOP1)

Основни партньори – Община Херцег-Нови (Черна гора), „Херцег Фест“ (Черна гора) и Фондация „Коларац“ – Белград (Сърбия) 

Асоциирани партньори – ОНЧ „Антон Страшимиров-1926“ – София, Община Банско, Община Габрово и ДКТ „Иван Радоев“ – Плевен 

Област – Сценични изкуства

Продължителност – м. декември 2017 г. – м. декември 2019 г.

Описание

Проектът обединява над 50 талантливи млади артисти от страни в Европа и извън нея в над 30 весели оперни представления в 12 града на България, Черна гора и Сърбия. Оперните събития са в две части с участието на 12 артистични директори и ментори от различни националности. В първата част е представена класическа барокова опера в модерна форма. Втората част включва създаването на нова опера от млад композитор със съвременни възгледи, но представяйки ясни връзки с операта от част I.

Дейностите включват цялостна подготовка на продукцията, работни сесии с международен режисьор, изпълнителен продуцент, диригент, сценични режисьори и дизайнери, прослушвания и селекции за млади певци, танцьори, музиканти, изпълнители и творчески кадри, музикални репетиции, изпълнения пред аудитории в театрални ателиета, училища, търговски центрове, места на открито.

Основни цели

 • Преминаване на историята на операта в съвременния живот и социалното поведение;
 • Достигане до нови и по-млади аудитории в цяла Европа;
 • Използване на съвременни средства за изразяване и комуникация за опера;
 • Насърчаване на по-младото поколение оперни таланти;
 • Осигуряване на млади оперни артисти с платформа за изследване и изразяване на визията си за бъдеща опера;
 • Осигуряване на възможност за младите творци да работят с международни колеги;
 • Създаване на „приятелски и бюджетно благоприятни продукции“ без да се компрометира художествената визия.

Дейности

ЧАСТ I – „La Serva Padrona“ – класическа опера, изследвана с набор от съвременни инструменти

 

Спектакълът „La Serva Padrona“ в Габрово – 20 февруари 2018 г., зала „Възраждане“

Операта „La Serva Padrona“ („Слугинята – Господарка“) на италианския композитор Джовани Паисиело предлага класическо бароково музикално преживяване, съчетано с модерни мултимедийни средства – видео, фотография и проекция, използвани като набор и дизайн на костюмите. Заглавието е избрано за преодоляване на два музикални периода – барок и класицизъм, което го прави подходящо за развитие във втората част на проекта. Екипът от млади артисти включва певци, музиканти, танцьори, режисьор, диригент, дизайнер, задкулисни работници, както и един млад композитор, подготвящ се за част II.

ЧАСТ II – „Opera NOVA“ – нова модерна опера на млад композитор в резултат на част I

 

Спектакълът „Бъркотия – опера Нова“ в София – 20 май 2019 г., „Нов театър – НДК“

След натрупания опит от първата част млад композитор създава едноактова опера „Нова“. Тя отразява множеството връзки, влияния и последствия, които споделя операта „La Serva Padrona“. Част II следва същия модел като част I при изпълнението и представянето пред аудитория. Цели се свързване на миналото и настоящето с новата музика и дългогодишното майсторство в сложните костюми и оформление на оперните сцени. Екипът се учи един от друг, експериментира с нови методи за постановка, фънки дизайн и изпълнява опера в импровизация и с кратки репетиции. Екипът от млади артисти включва певци, музиканти, танцьори, режисьор, диригент, дизайнер, задкулисни работници, либретист и композитор.

Целеви публики

Проектът цели да привлече нови и по-млади аудитории в България, както и традиционни любители на изкуството и операта, пред които представя съвременен поглед към продукциите, включително студенти и учители в консерваториите, музикални, танцови и художествени академии.

Резултати

 • Подобряване на обучението по изкуства;
 • Насърчаване на българската култура;
 • Осигуряване на обучение по мениджмънт на изкуствата и възможности за професионален обмен между различни държави и България;
 • Овластяване и популяризиране на младите изпълнители и тяхното развитие, творчество, мобилност и обмен на култури;
 • Осъществяване на комуникация и изразяване чрез оперното изкуство, музиката, дизайна и танците.

Публикации

Община Габрово подкрепя „Младите в операта”

Обина Габрово партньор в проекта „Young@Opera“

„ФестивалНО в квартала“ „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“