Проект – „Почистване от наноси на речните корита на реките Янтра, Синкевица и Паничарка на територията на град Габрово“

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Договор за безвъзмездна финансова помощ – № 2014BG16SPO001-0015 от 02.06.2015 г.

Финансиране – Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 128 079.00 лв.

Продължителност на проекта – 2 юни 2015 г. – 2 октомври 2016 г.

Основна цел

В периода 19 – 20 юни 2014 г. на територията на гр. Габрово и кметски наместничества Новаковци, Гъбене, Козирог, Лесичарка, Кметовци и Драгановци валя интензивен дъжд. Нивото на р. Янтра, притоците й Синкевица и Паничарка, и местните дерета се увеличи рязко. По-голямата част от тях излязоха от естествените си легла и причиниха поражения и материални щети. След направени огледи бе установено, че в селата Новаковци, Гъбене, Козирог, Стойчевци, Цвятковци, Беломъжи, Съботковци и Армени има разрушени улици, водостоци, паднала подпорна стена. Речните легла на р. Янтра и притоците й са затлачени с отложен речен камък, тиня и пясък. Установена е необходимост от:

 • Провеждане на незабавни действия за възстановяване на нормалната проходимост на улиците и проводимост на водостоци и речни легла;
 • Почистване на затлачените с наноси, камъни и дървета улици и площади на засегнатите села;
 • Обезопасяване на потенциално опасните пътни участъци с цел недопускане на ПТП в районите с нарушена пътна инфраструктура. 

р. Янтра

Дейности по проекта

Основни обекти:

Почистване от наноси на коритото на р. Янтра – 6 критични участъка /дължина 7 250 м/:

I – от реката между пасарелка „Импулс“, под жилищните блокове Арда, Камчия, Ропотамо, магазин БИЛЛА и мост  „Игото”;

II – мост „Игото“ и Баев мост;

III – от Баев мост до Шиваров  мост;

IV – от пешеходна пасарелка „П. Денев“ до мост на товарен портал на завод „Капитан Дядо Никола“;

V – от мост на товарен портал на завод „Капитан Дядо Никола“ до хотел „Бузлуджа“ – над мост „Бичкиня“;

VI – мост „Бичкиня“ и мост ул. „Илевска“ – общежитие „Зиколов“.

Описание на СМР: За подобряване проводимостта на речното корито в гореописаните участъци се предвижда разриване на наличните в коритото наноси, събиране, натоварване и извозване на наносите, рекултивация и затревяване на пространството между подходите /само за III участък/.

Почистване от наноси на коритото на р. Паничарка –1 критичен участък /дължина 250 м/:

I – теренът преди и след мост „БКС“

Описание на СМР: За подобряване проводимостта на речното корито в гореописания участък се предвижда разриване на наноси, речен камък, пясък и строителни отпадъци в коритото, събиране, натоварване и извозване на наносите.

Почистване от наноси на коритото на р. Синкевица – 2 критични участъка /дължина 1 400 м/:

I – от мост „Театъра“ до мост „Картал“;

II – ул. „Самара“ № 24, 42 и ул. „Граничар“.

Описание на СМР: За подобряване проводимостта на речното корито и в двата гореописани участъка се предвижда разриване на наличните наноси в коритото, събиране, натоварване и извозване на наносите.

р. Синкевица

Допълнителни обекти:

Почистване от наноси на участък от р. Янтра – парк „Колелото“ – Конска чешма /дължина 550 м/

Описание на СМР: За подобряване проводимостта на речното корито на р. Янтра се предвижда разриване на наличните наноси в коритото, събиране, натоварване и извозване на наносите.

Почистване от наноси на участък от р. Янтра – кв. „Етър“, Полигон – устие р. Сивек /дължина 250 м/

Описание на СМР: За подобряване проводимостта на речното корито на р. Янтра се предвижда разриване на наличните наноси в коритото, събиране, натоварване и извозване на наносите.

Резултати и положителни ефекти

 • Количество наноси, изнесени от коритото на р. Янтра – 6 987,5 м3;
 • Брой почистени линейни метри от коритото на р. Янтра – 8 050 м;
 • Рекултивирани и затревени площи – 104 м2;
 • Количество наноси, изнесени от коритото на р. Паничарка – 72 м3;
 • Брой почистени линейни метри от коритото на р. Паничарка – 250 м;
 • Количество наноси, изнесени от коритото на р. Синкевица – 1 478 м3;
 • Брой почистени линейни метри от коритото на р. Синкевица –  1 400 м;
 • Подобрена проводимост на речните легла на реките Янтра, Паничарка и Синкевица;
 • Намален риск от излизане на реките от коритата им, наводняване на прилежащите терени, нанасяне на социални и имуществени щети;
 • Увеличена безопасност за здравето и живота на населението.

Публикации

Ранната превенция ключова за намаляване на риска и щетите от природни бедствия

Община Габрово представя резултатите от почистването на Янтра, Синкевица и Паничарка

Още 800 метра от коритото на Янтра ще бъдат почистени

Започна почистването на реките в Габрово

Община Габрово представя проект за почистване на реките

Община Габрово получи средства от фонд „Солидарност“ за превенция на бедствия

„ФестивалНО в квартала“ „Цветен град“ - „Floral city“