Снимка на новина 2276
11 март 2013, 16:20

В Габрово започва строителство на нова детска градина

Сградата ще бъде изпълнена по нискоенергиен проект
Снимка на новина 2236
22 февруари 2013, 08:15

Приключи укрепването на три от подпорните стени на река Янтра

Конференция представя резултатите от проекта
Снимка на новина 2223
20 февруари 2013, 08:31

Представяне на центровете за настаняване от семеен тип

20 февруари 2013 г., сряда, 11:00 часа, Ритуална зала на Община Габрово
Снимка на новина 2222
20 февруари 2013, 08:15

Начална среща по проекта за социалните асистенти

20 февруари 2013 г., сряда, 10:00 часа, Община Габрово, заседателна зала - III етаж
14 февруари 2013, 16:03

Община Габрово набира потребители на социална услуга по проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот”

Във връзка с изпълнението на Проект „Подкрепа в домашна среда за достоен живот” Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5
Снимка на новина 2213
14 февруари 2013, 09:02

Започват строително-ремонтните работи по подобряване на туристическата инфраструктура в Габрово

Кметът и изпълнителите подписаха договори по проект за над 6 милиона лева