Провокативно, иновативно и забавно ще бъде финалното събитие по проект BG161PO001-1.1.10-0026 „Габрово-индустрия за нова градска култура”, който Община Габрово реализира по Оперативна програма „Регионално развитие“ в продължение на две години. На 6 август 2013 г. от 17.30 ч. огромен стършел ще се впие във фасадата на Дома на хумора и сатирата в Габрово и ще се засели там окончателно.

Гостоприемните габровци ще го посрещнат за добре дошъл с музика и танци. В специалната програма всички гости ще могат да се запознаят с магията на екзотичните индонезийски изпълнители от остров Бали, а в концертната част  ще видим и чуем звездата от „Гласът на България“ - Красимира Иванова.

Освен стършела и неговото голямо жило, остро като перото на писател и опасно като човешки език, гостите ще бъдат приятно изненадани и с обновената част от входа на Дома на хумора и сатирата. Напълно в духа на целия проект, в който резултатите се измерваха с усещания, екипът на проекта иска да премине през финалната линия - с усещане за празник.

Ето и кратката равносметка: смях и настроение от два карнавала - един Карнавал по никое време - през октомври и един, който се случи точно на време – през месец май. Провокирани размисли и страсти пред мултифункционалната арт инсталация „Спирката“, обещание за споделени емоции и наслада от всичко, което ще се случи на сцената на амфитеатралната трибуна, създадена в рамките на същия проект. И още – работилници, в които с вдъхновение и любов се произвеждаше изкуство в почти индустриални количества. Празници по кварталите за загрявка преди карнавала, две ретроспективни изложби в зала „Възраждане”, подредили карнавалните спомени на един град в колажи, закупена озвучителна техника, с която всяко събитие звучи още по-добре…

Едно е сигурно, „Габрово-индустрия за нова градска култура” загатна някои добри посоки в развитието на емблематичните за града ни хумор и сатира, и е доказателство, че културата е индустрия – креативна, зареждаща, екологично чиста, възпитаваща, носеща сила и енергия, достатъчни за да променят едно място, и да дадат на жителите му красиви усещания. 

Заповядайте довечера! Очакваме Ви!

 

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-1.1.10-0026 "Габрово-индустрия за нова градска култура”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Днес Габрово е остров на екзотична култура
6 август 2013
Отвори врати „Открий какво умееш” в АЕК „Етър”
6 август 2013