В община Габрово се предоставят общо седемнадесет социални услуги. С цел да се подобри информираността на гражданите и достъпа им до тях е изготвена „Карта на социалните услуги в Община Габрово“.

Картата предлага подробна информация за тяхната същност, целева група и основни дейности. Всеки, който има желание да се запознае със справочния документ, може да го получи в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на Община Габрово.

За повече информация можете да се обърнете към експерти от дирекция „Образование и социални дейности“ в Община Габрово на тел.: 066 818 442/ 066 818 399.