От 5 до 16 август в Община Габрово се провежда обучение на четирима кандидати за приемни родители по проект „И аз имам семейство“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подготовката на кандидатите се извършва в съответствие с Програмата за обучение  на кандидати за приемни родители, изготвена съвместно с Фондация „Международна социална служба - България“, Институт за социални дейности и практики - София и Уницеф България.

В изпълнение на проекта, към момента тринадесет деца са настанени в единадесет приемни семейства, едно от които е доброволно. Подаването на заявления от кандидати за приемни родители продължава.

За информация можете да се обърнете към екипа по приемна грижа към Община Габрово, тел.: 0889 691 699, email: gabrovo_priemime@abv.bg.