19 април 2019, 08:30

ТАНЯ ХРИСТОВА: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

РАЗПОРЕДЕНО Е НА ВСИЧКИ ВЕДОМСТВА ДА ОКАЖАТ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ