В навечерието на 5 декември, Международния ден на доброволеца – ден, в който институции и неправителствени организации изказват уважение и благодарност към хората, които безвъзмездно помагат за подобряването на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ, кметът на Община Габрово Таня Христова връчи отличия „Доброволец на 2020-та година“ в пет категории - „Заедно ще се справим“, „Гражданска инициатива“, „Младежки дейности и инициативи“, „Участие в национални кампании“ и „Устойчива кампания“.

В категорията „Заедно ще се справим“ бяха отличени 48 доброволци, които през м. март се включиха в дейностите по изпълнение на мерките срещу Covid-19. В същата категория са наградени и девет доброволци, отзовали се на призива за подкрепа на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“, които месеци наред работят безвъзмездно и подпомагат функционирането на най-голямото болнично заведение в Габровска област. В категорията се връчва награда и на групата за взаимопомощ „Габровски майки даряват надежда“.  

В категорията „Гражданска инициатива“ се награждават дуо „Toxicity“, организирали благотворителен концерт в подкрепа на болен младеж от ПМГ и „Водните духчета“ - доброволци, осъществяващи дейности по почистване, ремонт и възстановяване на над 15 чешми на територията на Община Габрово.

В категорията „Младежки дейности и инициативи“ са отличени Интеракт клуб – Габрово, почистили с доброволен труд района на Летния театър, и Младежки съвет по наркотични вещества – Габрово, участвал в организирането и провеждането на редица различни инициативи, събития и кампании, насочени към младежката аудитория в Габрово.

В категорията „Участие в национални кампании“ Община Габрово връчва 10 колективни награди – отличени са 7 читалища /НЧ „Постоянство – 2012“, с. Армени, НЧ „Наука-1902“, с. Враниловци, НЧ „Искра-1954“, кв. Лютаци, НЧ „Зора-1872“, кв. Нова махала, НЧ „Дядо Стойно-1927“, с. Поповци, НЧ „Просвета – 1931“, с. Новаковци, НЧ „Светите братя Кирил и Методий“, с. Райновци/, кметство Златевци, Дневният център за пълнолетни лица с увреждания и семейството на Татяна Пеева, присъединили се към националната благотворителна кампания „Изплети топлина“.

В категорията „Устойчива кампания“ се връчва една индивидуална награда – на Деница Миларова – инициатор и организатор на кампанията „Капачки за Габрово“, която се реализира в партньорство с Център за работа с доброволци към Община Габрово. Кампанията се осъществява трета поредна година, а средствата, събрани от предаването на капачките, се насочват за закупуване на специализирано оборудване и консумативи за Неонатологично отделение и Детско отделение в габровската болница МБАЛ „Д-р Тота Венкова“. От началото на инициативата досега са събрани и предадени 4 846 кг пластмасови капачки на стойност 2013 лв.

На всички тях кметът на Община Габрово г-жа Таня Христова връчи специално отличие и изрази своето дълбоко уважение и благодарност за положените усилия и оказаната подкрепа.

Снимки в галерията

Нека доброто не е сиротно
4 декември 2020
Поздравление на кмета на Габрово Таня Христова по повод 5 декември - Международния ден на доброволеца
5 декември 2020