4 Септември 2017

Инвестиционно предложение на "ГЪЛЪБОВИ ВЕТ" ООД за изграждане на работилница за производство на метални изделия и ветеринарен лабораторен блок в имот №080050 в землището на с.Поповци, община Габрово.

29 август 2017

Инвестиционно предложение от Михаил Миланов за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в новообразуван имот в местност Брусовете, с.Донино, община Габрово"

28 август 2017

инвестиционно предложение на община Габрово "Аварийно укрепване на мост в с.Яворец, община Габрово"

22 август 2017

Обява за Проект за санитарно – охранителна зона около каптиран извор „КИ Община Габрово – Габрово“, разположен в ПИ 14218.323.128 по КК и КР на гр. Габрово, местност „Смирненски“

16 август 2017

Инвестиционно предложение на Стоянчо Велков Стоянов

15 август 2017

Инвестиционно предложение на Стойно Димитров Глутников

3 август 2017

Инвестиционно предложение на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД

25 юли 2017

Инвестиционно предложение на "Алтернатив уей" ЕООД за изграждане на автосервиз

14 юли 2017

Инвестиционно предложение на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД

12 юли 2017

Инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД

6 юли 2017

Инвестиционно намерение на "БИПА" ЕООД, гр.Габрово

5 юли 2017

Инвестиционно намерение на „Цератицит България“ АД

14 юни 2017

Инвестиционно предложение "Оптично кабелно захранване на фирма "ДЗАЛИ" и фирма "Марина", кв."Войново", гр.Габрово"

13 юни 2017

Инсвестиционно предложение "Промяна предназначение на земеделска земя за строителство на жилищна сграда"

7 юни 2017

„Промяна предназначението на земеделски имот №14218.262.182, в местност „Ръта“, гр. Габрово, община Габрово с цел жилищно застояване – еднофамилна къща за лично ползване“

30 май 2017

Инвестиционно предложение на "БУЛБИОКЕМ" ЕООД

30 май 2017

Инвестиционно предложение на "МЕХАТРОНИКА" АД

23 май 2017

Газоснабдяване на Община Габрово“, Подобект: „Разпределителен газопровод в извън урбанизирана територия на землище гр.Габрово за захранване на ПИ 14218.22.94

7 март 2017

Инвестиционно предложение на "ПАРОС" ООД

8 февруари 2017

Инвестиционно предложение на "ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ" ЕООД