15 август 2017

Инвестиционно предложение на Стойно Димитров Глутников

3 август 2017

Инвестиционно предложение на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД

25 юли 2017

Инвестиционно предложение на "Алтернатив уей" ЕООД за изграждане на автосервиз

14 юли 2017

Инвестиционно предложение на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД

12 юли 2017

Инвестиционно предложение на "Теленор България" ЕАД

6 юли 2017

Инвестиционно намерение на "БИПА" ЕООД, гр.Габрово

5 юли 2017

Инвестиционно намерение на „Цератицит България“ АД

14 юни 2017

Инвестиционно предложение "Оптично кабелно захранване на фирма "ДЗАЛИ" и фирма "Марина", кв."Войново", гр.Габрово"

13 юни 2017

Инсвестиционно предложение "Промяна предназначение на земеделска земя за строителство на жилищна сграда"

7 юни 2017

„Промяна предназначението на земеделски имот №14218.262.182, в местност „Ръта“, гр. Габрово, община Габрово с цел жилищно застояване – еднофамилна къща за лично ползване“

30 май 2017

Инвестиционно предложение на "БУЛБИОКЕМ" ЕООД

30 май 2017

Инвестиционно предложение на "МЕХАТРОНИКА" АД

23 май 2017

Газоснабдяване на Община Габрово“, Подобект: „Разпределителен газопровод в извън урбанизирана територия на землище гр.Габрово за захранване на ПИ 14218.22.94

7 март 2017

Инвестиционно предложение на "ПАРОС" ООД

8 февруари 2017

Инвестиционно предложение на "ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ" ЕООД

17 октомври 2016

Инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на птици – 26830 места“ и „Изграждане на тръбен кладенец“

Инвестиционно предложение на Невелин Великов Вачков във връзка с чл6.ал.9 от Наредбата за ОВОС за "Ползване на воден обект с цел риболов и аквакултури"

9 юни 2016

Инвестиционно предложение "Разширение на производството на територията на МТХ България ЕООД"

27 май 2016

„Аварийно укрепване на скат при втока на мост в с. Музга, община Габрово”

Инвестиционно предложение „Цех за преработка на мляко и производство на млечни продукти в УПИ І – 345,347,342,343,344,5110, кв. 28 по плана на с.Велковци, община Габрово“