10 ноември 2017

Изясняване на обществен интерес към инвестиционно предложение: "Унищожаване на касетъчни боеприпаси в обособена част от съществуващ цех за демилитаризация на боеприпаси и пиротехнически изделия" на територията на "ЕКСПАЛ БЪЛГАРИЯ" АД - гр.Габрово

10 ноември 2017

Инвестиционно предложение от Мария Росицова Лалева и Мартин Николаев Лалев

30 октомври 2017

Инвестиционно предложение за "Промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди и изработване на ПУП-ПЗ, с който имот с проектен №080077 в землището на с.Поповци, Община Габрово ще се отреди за „инфраструктура“, а имот с проектен №080078 – за „производствени, складови и обслужващи дейности"

26 октомври 2017

Инвестиционно предложение на Илия Йонков

25 октомври 2017

Инвестиционно предложение за "Преустройство на базова приемопредавателна станция“Любово-GAB0048” на „Мобилтел“ ЕАД в базова станция с честотен обхват 900MHz – 2100MHz GAB0048.A (LYUBOVO) "

19 октомври 2017

Инвестиционно намерение на Община Габрово

19 октомври 2017

Инвестиционно намерение на Павел Умников

16 октомври 2017

Инвестиционно предложение от Агенция "Пътна инфраструктура"

6 октомври 2017

Инвеснтиционно предложение от "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД

4 октомври 2017

Инвестиционно предложение от "ИМОР" ЕООД

3 октомври 2017

Инвестиционно предложение от Габриела Бориславова Пейнтър и Алегзандър Джоузеф Пейнтър за „Промяна предназначението за земеделска земя – ПИ с идентификатор 14218.23.76 по кадастралната карта на гр.Габрово за неземеделски нужди за „жилищно строителство“ с цел изграждане на две жилищни сгради“

2 октомври 2017

Инвестиционно предложение от Мартин Ангелов за "Изготвяне на ПУП-ПЗ за промяна предназначение на земеделска земя за "Изграждане млекопреработвателно предприятие"

27 Септември 2017

Инвестиционно предложение от Станислав Пенчев за промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди

25 Септември 2017

Информация за преценяване на необходимостта от "Оценка въздействие върху околната среда" с възложител "ЕЛВИ" ООД

12 Септември 2017

Инвестиционно предложение на "БИПА" ЕООД за "Откриване на втора площадка с предмет на дейност леене на детайли от чугун и стомана" в с.Яворец, Община Габрово

8 Септември 2017

Инвестиционно предложение от Томас Лангер, гражданин на Федерална Република Германия

Инвестиционно предложенние на Илона Иванова Хусеин

4 Септември 2017

Инвестиционно предложение на "ГЪЛЪБОВИ ВЕТ" ООД за изграждане на работилница за производство на метални изделия и ветеринарен лабораторен блок в имот №080050 в землището на с.Поповци, община Габрово.

29 август 2017

Инвестиционно предложение от Михаил Миланов за "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в новообразуван имот в местност Брусовете, с.Донино, община Габрово"

28 август 2017

инвестиционно предложение на община Габрово "Аварийно укрепване на мост в с.Яворец, община Габрово"