1 януари 2024

„РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
1 януари 2024

„РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
17 юли 2021

„Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
15 август 2019

„Подобряване на социалната инфраструктура за услуги за деца“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
16 март 2019

„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.