Снимка на новина 11723
2 февруари 2023, 16:32

Проучват обществената осведоменост по ОПРР

Анкетата е активна до 28 февруари