Технологичен парк © Технически университет – Габрово

Регионална среща под надслов „От наука към иновации“ ще се проведе на 15 юни 2023 г. в библиотеката на Технически университет – Габрово. Организатор е Изпълнителната агенция „Програма за образование“, която е управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Срещата е продължение на инициативата от миналата година за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между центровете за върхови постижения и центровете за компетентност и бизнеса.

По време на събитието ще бъде отчетен напредъкът по изграждането на центровете и начините за сътрудничество с бизнеса. Научната експертиза и възможностите за приложни изследвания на всеки от центровете ще бъдат представени спрямо отделните тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация: „Информатика и ИКТ“ и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“, „Мехатроника и чисти технологии“ и „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“. Представителите на бизнеса и общините ще дискутират техни проблеми, които биха могли да бъдат решени в сътрудничество с центровете.

За участие в събитието се изисква предварителна регистрация до 12 юни 2023 г. на следната електронна форма.

Шестте центъра за върхови постижения и десетте центъра за компетентност, изградени по ОПНОИР, са гръбнакът на научноизследователската инфраструктура в България. Те ще бъдат подкрепени и през новия програмен период 2021 – 2027 г. по Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация с фокус върху научните изследвания и сътрудничеството с индустрията и бизнеса. Изпълнителна агенция „Програма за образование“ е определена за междинно звено по две приоритетни направления – „Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации“ и „Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми на Европейския съюз“. Повече за центровете можете да научите в „Проекти на фокус“.

Предварителна програма

Благотворителен концерт събира средства за Серафим
30 май 2023
Общински съвет – Габрово прие актуализация на инвестиционната програма и разчетите за капиталови разходи на Община Габрово за 2023 г
31 май 2023