Общинското средно училище „Отец Паисий“ ще провежда занятия по физическо възпитание на две обновени спортни площадки. Основният им ремонт е финансиран по програма на Министерството на образованието и науката.

Старата асфалтово-бетонна настилка е премахната и е направено цялостно асфалтиране на терена. Обособени са две игрища за баскетбол и волейбол и е монтирана предпазна мрежа. Строително-ремонтните работи са изпълнени от акционерното дружество „Пътстрой – Габрово“ по договор на стойност 79 733 лв.

Игрищата са снабдени с баскетболни и волейболни конструкции и с необходимите елементи за практикуване на двата вида спорт. Стойността на оборудването е близо 7 000 лв., доставчик е „Русе-Спорт-К“ ЕООД.

Предстои да бъде разчертана маркировката на площадките. Те ще могат да се ползват както от учениците от 5 до 12 клас, така и от жители на района, спортуващи на открито.

Велопоход „С колело за добро“ на 25 юни в Габрово
12 юни 2023
Центърът Кристо и Жан-Клод в Габрово стартира публичната си програма с дискусия във Венеция
13 юни 2023