Четири проектни предложения на общински образователни заведения от Габрово на обща стойност 172 336 евро са одобрени за финансиране по програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“. Те са подадени по покана за кандидатстване към 23 февруари 2023 г.

В сектор „Училищно образование“ са селектирани проектите на две училища и една детска градина. За проекта си „Мисли зелено, мисли глобално“ II основно училище „Неофит Рилски“ ще получи финансова помощ в размер на 42 065 евро. По проект за мобилност ще работи и I основно училище „Ран Босилек“, което ще получи 32 030 евро. Детската градина „Явор“ също е сред одобрените кандидати и ще реализира дейности с бюджет от 22 910 евро.

В сектор „Професионално образование и обучение“ е класирана Природо-математическата гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ с проекта „Да успеем заедно, като подобрим дигиталните си умения“ на стойност 75 331 евро.

Програмата ще подкрепи и проектите на две държавни средни училища. Финансиране за различен вид мобилности ще получат Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ (100 016 евро) и Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ (103 079 евро).

В сектор „Висше образование“ средства в размер на 149 227 евро печели и Технически университет – Габрово, който ще осъществи мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал с цел обучение, практика и преподаване в чужбина.

Резултатите от селекцията са достъпни в сайта на Центъра за развитие на човешките ресурси – администратор на програма „Еразъм+“ за България.

Седмичен график за поддръжка на зелените площи на територията на град Габрово за периода 19-23 юни
21 юни 2023
Ваньо Стоилов представя благотворително „Сплав човешка“
21 юни 2023