12 юли 2016, 13:23

Евроконкурс търси идеи за насърчаване на младежкото предприемачество

Европейската седмица на малките и средните предприятия (МСП) организира конкурс за есе, насочен към младежите от 16 до 25 години от европейските държави-членки. Инициативата е под патронажа на комисаря за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП Елжбета Бенковска.
27 юни 2016, 15:25

Втора успешна кампания за облагородяване на жилищни райони

Жителите на шест района в южната част на гр. Габрово засадиха декоративни дръвчета, храсти и цветя в пространствата около домовете си на 25 юни 2016 година.
24 юни 2016, 13:35

Община Габрово кандидатства за ремонт на Домашния социален патронаж

С проект за подобряване на материалната база на Домашния социален патронаж кандидатства Община Габрово пред фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
22 юни 2016, 16:14

Проектът, който ще подкрепя изпълнението на инвестиционната програма по ОПРР, е одобрен

Бюджетната линия е на стойност 138 366,73 лв. със срок за изпълнение - 36 месеца
22 юни 2016, 13:02

Одобриха проекта на Община Габрово за купуване на електромобил

Община Габрово е сред одобрените кандидати с проект за закупуване на електромобил по пилотна схема за насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/.
15 юни 2016, 13:35

Одобриха проект на Община Габрово за предоставяне на услуги за ранно детско развитие

Разработката на стойност 475 367 лв. по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
9 юни 2016, 20:53

Започна отстраняването на дефектите, констатирани при инспекциите на обектите от водния проект

Нормалната експлоатация на ВиК мрежата, изпълнена по водния проект на Габрово е обект на мониторинг, съгласно договорните ангажименти на строителите по време на едногодишния период за съобщаване на дефекти.
8 юни 2016, 11:14

Стартира набирането на заявления за участие за инициативата „Приеми ме на село“ и „Приеми ме на село“ – Джуниър – за деца и младежи от цялата страна

За четвърта поредна година деца и младежи от цялата страна имат възможността да станат „внучета назаем“ при баби и дядовци „под наем“ в габровските села.
4 май 2016, 15:45

Община Габрово с европроект за толерантност и равенство на етносите

Разработката за близо 800 000 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
22 април 2016, 16:35

Община Габрово партньор в балкански проект за иновативни технологии в околната среда

Организации от пет държави ще внедряват природно базирани решения
22 април 2016, 13:35

Проект на Община Габрово ще подкрепя изпълнението на инвестиционната програма по ОПРР

Бюджетната линия е на стойност 138 366,73 лв. със срок за изпълнение - 36 месеца
4 април 2016, 08:36

„ЕкоЕнергия“ с международна конференция на 5 и 6 април, кметът на Габрово открива събитието

Основни теми - програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и устойчивите обществени поръчки
30 март 2016, 13:47

Община Габрово ще насърчава малкия и средния бизнес по европроект

Проект в подкрепа на малките и средните предприятия в региона стартира Община Габрово от 1 април 2016 г. Дейностите са по международната програма „Интеррег Европа“ и ще се реализират до 2020 г.
16 март 2016, 15:35

Европейската комисия стартира конкурс за насърчаване на предприемачеството

За седма поредна година стартира националният етап на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачеството“. Срокът за включване е до 1 юни 2016 г.Имате ли проект, който да подкрепя предприемачеството? Ако е така, защо не участвате в конкурса?
1 март 2016, 14:12

„Красива България“ одобри проект на Община Габрово за ДЯ „Славейче“

С близо 300 хил. лв. ще бъдат благоустроени дворните площи
25 февруари 2016, 16:35

ОИЦ – Габрово продължава работа с ново финансиране по ОП „Добро управление“

Договор за продължаване работата на Областния информационен център (ОИЦ) подписаха кметът на Община Габрово и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.
22 февруари 2016, 16:42

Община Габрово участва в проект за временна заетост на безработни младежи

Община Габрово се включи като работодател в проект „Обучение и заетост за младите хора“ по Оперативна програма „Развитие  на човешките ресурси“ 2014–2020 г., схема „Обучения и заетост за младите хора“. Проектът се реализира от Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика чрез регионалните структури на агенцията.
11 февруари 2016, 14:08

От 15 февруари стартира прием на заявления за ползване на лични и социални асистенти

От 15 февруари до 16 март 2016 г. ще продължи приемът на документи за ползване на социалните услуги „Личен асистент“ и „Социален асистент“. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.