25 април 2017, 09:39

Над 800 габровчета ще се радват на нова училищна среда

Със средства по ОП „Региони в растеж“ Община Габрово ще обнови 8 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 3 OУ „Цанко Дюстабанов“
21 март 2017, 11:52

Габровските училища ще приемат първокласници като прилагат Наредба № 10 от 2016 г. на МОН

За учебната 2017/18 г. училищата в Габрово ще приемат първокласници, като прилагат Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН