Център за подкрепа за личностното развитие - Астрономическа обсерватория и планетариум

Адрес: гр. Габрово, ул. „Петкова нива” № 5

Директор: Даниела Иванова

Тел.: 066 808 234

Работно време: 08,30 ч. – 17,00 ч.

/всеки работен ден/

E-mail: info-700124@edu.mon.bg

Web-site: www.planetarium-gb.eu

Aстрономическа обсерватория и планетариум в град Габрово е открита през 1984 г. с мисия: осъществяване на образователни, изследователски и културни функции, като обслужващо звено в системата на народната просвета. Мечтата на цяла плеяда радетели стана реалност, когато със средства на машиностроителния комбинат „Точно машиностроене“ са оборудвани с необходимата техника звездната зала на планетариума и астрономическата обсерватория с модерен телескоп.

          

Единствена по рода си в централна България астрономическата обсерватория и планетариум се посещава от много, ученици, студенти, туристически групи. В специфичната обстановка на звездната зала се  изнасят учебни, популярни, детски лекции и програми от двама старши учители с висше образование, специалност „Физика“.

Астрономическата обсерватория отговаря на интересите на гражданите към небесните обекти и явления – Слънце, Луна, планети, затъмнения..., като организира прякото им наблюдение.

Учениците, включени в организираните кръжоци, наблюдателни школи участват в олимпиади, извършват изследователска работа в най-ранна възраст.