Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2024 г. за общински детски градини

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2024 г. за общински детски градини

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2023 г. за общински училища

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2023 г. за общински училища

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2023 г. за общински детски градини

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2021 г. за общински детски градини