18 февруари 2021

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2021 г. за общински детски градини

18 февруари 2021

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2021 г. за общински училища

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2020 г. за общински училища

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2020 г. за общински детски градини

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2019 г. за общински детски градини

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2019 г. за общински училища

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2018 г. за общински училища

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2018 г. за общински детски градини

Правила за определяне на работните заплати на директорите на детски градини в Община Габрово

Делегирани бюджети детски градини

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2017 г. за общински детски градини

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет 2017 г. за общински училища

Формула, правила, условия и ред за разпределение на средствата по бюджет, съгласно ЗДБРБ 2020 г. за общински детски градини