Център за подкрепа за личностно развитие „Кариерно ориентиране - Габрово“

Адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане” № 3, ет.3, ст.323

Директор: Пенко Атанасов

Работно време:

От понеделник до петък: от 08:00 ч. до 17:00 ч.

(с предварителна уговорка в дните вторник и четвъртък до 18:00 ч.)

Предвид ангажираността на екипа на Центъра в другите населени места на област Габрово и наличието на пропусквателен режим в сградата на Община Габрово, предварителната заявка за среща с кариерен консултант на посочените контакти е препоръчителна.

Тел.: 066 988 889

E-mail: info-700111_neispuo@edu.mon.bg

Web-site: www.kariera-gabrovo.com

 

ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“ е разкрит с Решение №254 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Габрово и Заповед  № 16 от 5.01.2018 г. на кмета на община Габрово.

Центърът предоставя услуги по кариерно ориентиране на ученици, техните родители и близки във връзка с професионалното ориентиране на децата и младежите.

Услугите включват обучение, информиране, диагностика и консултиране, които целят информиран и осъзнат избор на образование и професия и развитие на умения за реализация на пазара на труда.

 

Целева група на Центъра са учениците от всички видове и степени училища на територията на област Габрово, техните родители и близки. Приоритетно се работи с учениците от 7 и 12 клас, тъй като им предстои преминаване в по-горна образователна степен и/или релизиране на пазара на труда.

Дейностите са съобразени с възрастовите особености и степен на развитие на учениците.

Услугите на Центъра са анонимни и безплатни.

 

ЦПЛР „Кариерно ориентиране - Габрово“ е приемник на Център за кариерно ориентиране - Габрово, създаден през месец октомври 2012 г. по Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Министерство на образовнието и науката, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и съфинансиран от Европейски социален фонд.