Отворени врати за безплатни консултации организира през месец октомври Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13.

Инициативата е насочена към родителите на деца до 7-годишна възраст и е част от стартиралата през миналия месец кампания „Първите 7“.

Идеята е да се проследи общото здравословно състояние и развитие на подрастващите, както и да се подпомогнат родителите в дейностите по семейно планиране и отглеждане на децата.

Консултациите ще се извършват от здравни специалисти и педагози, а в екипа са включени още психолог и юрист. Бъдещите родители също ще бъдат подкрепени.

Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства е разкрит по проект на Община Габрово, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В него се предоставят услуги, насочени към развитие на родителски умения, дейности за превенция на заболяванията, педагогическа подкрепа за деца с увреждания, допълнителна подготовка за повишаване на готовността за училище и др.

Безплатните консултации ще се провеждат по следния график:

8 октомври – от 15:30 до 18:00 ч. – Георги Левичаров – рехабилитатор

9 октомври – от 15:00 до 17:30 ч. – Десислава Колева – юрист

15 октомври – от 15:00 до 17:00 ч. – д-р Даниела Нанева – педиатър

16 октомври – от 09:00 до 18:00 ч. – Мариета Башева – логопед

22 октомври – от 15:00 до 17:00 ч. – д-р Анелия Толева – педиатър

23 октомври – от 09:00 до 18:00 ч. – Надежда Недялкова – специален педагог и логопед

29 октомври – от 15:00 до 17:00 ч. – д-р Надежда Михова – акушер-гинеколог и Дафинка Денчева – акушер

30 октомври – от 09:00 до 18:00 ч. – Ралица Бъчварова – психолог

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.  

 

 

Концерт по случай 50 години Габровски камерен оркестър
4 октомври 2019
Камерният оркестър получи Почетния знак на Община Габрово
5 октомври 2019