Децата от община Габрово на възраст от 0 до 7 години получават възможност за предоставяне на специализирани услуги за ранно детско развитие за още една година – до края на 2020 г.

С допълнително споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са осигурени още 148 500 лв.

Така общият размер на безвъзмездната финансова помощ по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ е 731 876,89 лв. Той стартира на 1 септември 2016 г. и трябваше да приключи в края на тази година.

От началото на проекта до средата на миналия месец подкрепа са получили 330 деца и техните семейства. Голям процент от малчуганите са ползвали услугите на логопед поради нарушения в говорното развитие, търсени са психологическите и социалните консултации, родителите също са получили съвети от специалистите.

Сега центъра посещават 70 деца, с които работят социални работници, психолози, медицински сестри, лекари и педагози. Услугите са почасови и безплатни, извършва се и мобилна работа с посещения в домовете на потребителите.

По проекта са разкрити 20 работни места. Усилията на експертите са насочени към ранна интервенция на уврежданията при деца до 7 г. и техните родители, педагогическа подкрепа за деца със специални потребности, подлежащи на записване в първи клас, семейно консултиране, подобряване достъпа до здравеопазване, летни занимания за бъдещите първокласници и други.

Документи за прием се подават в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства на ул. „Ивайло“ № 13. Допълнителна информация родителите могат да получат на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.  

Снимка: https://www.facebook.com/ – КСЗУДС 

Информационни дни за отпадъците – 21 и 22 октомври
18 октомври 2019
Неделя вечер: "Продавачът на вестници и цигари" - филмът, спечелил трето място на CineLibri закрива фестивала в Габрово
19 октомври 2019