Поредица от седем дискусии, посветени на ранното детско развитие, започва от 15 октомври 2019 г. Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства.

Сесиите ще се провеждат всеки вторник до 26 ноември от 17:30 часа на ул. „Ивайло“ № 13.

Инициативата е насочена към родителите на деца до 7-годишна възраст и е част от стартиралата през миналия месец кампания „Първите 7“. По време на срещите ще се обсъждат основни аспекти на развитието и потребностите на подрастващите в периода на ранното детство.

Лекциите ще се водят от здравни специалисти и педагози, а в екипа са включени още социални работници, психолог и юрист. Родителите ще могат да общуват с други родители, да обменят опит и мисли, както и да получат ценни съвети за грижите към техните деца.

Комплексът за социално-здравни услуги за деца и семейства е разкрит по проект на Община Габрово, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. В него се предоставят услуги, насочени към развитие на родителски умения, дейности за превенция на заболяванията, педагогическа подкрепа за деца с увреждания, допълнителна подготовка за повишаване на готовността за училище и др.

Срещите ще се провеждат по следния график:

 15.10.2019 г.

1. „Норми и отклонения в развитието на детето“

Водещи: д-р Д. Нанева – педиатър/М. Башева – логопед

22.10.2019 г.

2. „Как да се грижим за нашите недоносени деца?“

Водещи: д-р А. Толева – педиатър/М. Минчева – социален работник

29.10.2019 г.

3. „Масаж и двигателно развитие на новороденото“

Водещи: Г. Левичаров – рехабилитатор/Д. Денчева – акушер

5.11.2019 г.

4. „Първи дни в училище – физиологични и емоционални особености при детето“

Водещи: Г. Левичаров – рехабилитатор/А. Стефанова – социален философ

12.11.2019 г.

5. „Естествени кризи в развитието на детето“

Водещи: Р. Бъчварова – психолог/Н. Недялкова – специален педагог

19.11.2019 г.

6. „Живот без тормоз – агресията във и извън дома“

Водещи: Д. Колева – юрист/Е. Цветкова – социален работник

26.11.2019 г.

7. „Ревността у децата в различните ѝ аспекти“

Водещ: Р. Бъчварова – психолог

Лицата, проявяващи интерес, могат да се обръщат за повече информация на тел. 066 985 353 и моб. 0884 191 516, ел. поща: zadecata@gabrovo.bg.  

Снимка: https://www.facebook.com/ – КСЗУДС