„Определили сме инженерно-техническите специалности за приоритетни и защитени. Към тях има най-голям интерес от работодателите и потенциалните чужди инвеститори. В цялата страна към момента има 37 500 студенти в това направление, като в бъдеще интересът ще се увеличава. Работим по промени на Закона за висшето образование и обсъждаме стимули в определени направления. Обмисляме образованието за инженери да стане безплатно. Ще подпомогнем младите хора, избрали специалности в енергетиката, водното строителство, електрониката, информатиката, педагогиката и аграрните науки. Студентите, които изберат дуална форма на обучение, ще получат допълнителни стипендии.“

Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева, която посети Габрово в навечерието на новата учебна година. Тя откри в Техническия университет конференция, посветена на възможностите за дуално обучение на студентите.

В събитието се включиха кметът Таня Христова, народният представител Николай Сираков, областният управител Невена Петкова, началникът на Регионално управление на образованието Георги Маринов, представители на бизнеса, образователните среди, работодателските организации и гости от Технологичния университет в полския град Гданск.

Заместник-министър Сачева акцентира върху потребността от привличане на студенти в педагогическите направления. Тя отчете, че в следващите осем години се очаква почти 36 хиляди учители да се пенсионират, а студентите, избрали да следват педагогика, към момента са около 20 хиляди. „Учителската професия е професия на бъдещето, нейната роля е важна за подготвянето на кадри във всички области. Затова предвиждаме допълнителни финансови стимули като безплатно обучение и стипендии за успех.“, допълни Сачева.

Заместник-министърът съобщи, че в момента Министерството на образованието и науката работи по проект за 50 млн. лева по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, който е за модернизация на висшите учебни заведения. Те ще могат да кандидатстват с проекти от 1 до 3 млн. лв. за модернизиране на учебните програми и инфраструктурата. Важен акцент е поставен върху предприемачеството, иновациите и цифровата трансформация.

Конференцията „Обучение на работното място и активно учене във висшето инженерно образование“ се проведе по проект „Клъстер – стажове за подготвени за индустрията бъдещи инженери“. В рамките на две години в него си партнираха представители на науката, бизнеса, образованието и местните власти от България, Австрия и Полша.

Пилотната за България разработка постигна нов тип сътрудничество между висшето образование и бизнеса, подкрепено от местната власт и социалните партньори. По проекта младежи стажуваха и се обучаваха на работното място. Разработен е нов учебен план и 32 програми в специалност „Мехатроника“ за бакалаври от трети и четвърти курс, които ще бъдат тествани в габровския Технически университет.

Според инж. Николинка Хинкова, член на Съвета на директорите на „Мехатроника“ АД, от дуалното обучение печелят всички страни – обществото, университетите и фирмите, за които е шанс да се сдобият с млади и талантливи инженерни кадри. Тя очерта някой от предизвикателствата при провеждането на стажантски практики. Хинкова отчете нужда от наемане на чужденци стажанти, които биха могли да работят в полза на компаниите след като се върнат в страните си. Според нея е важно фирмите да разполагат с добре подготвени и обучени ментори и екип, който е готов да приеме младежите.

Кметът Таня Христова коментира резултатите от проекта като възможност дуалното обучение да бъде тествано на местно ниво, след което да се приложи и в други университети. „Необходимо е да направим така, че стойностните формати в образователната среда и в професионалното ориентиране да бъдат предимството на региона, за да може бизнесът да е по-спокоен. Точно сега, когато външни инвеститори проявяват интерес към откриване на нови производства в Габрово, са ни нужни квалифицирани кадри.“, каза Таня Христова.

Координатор на проекта е Технически университет – Габрово. Участници са Община Габрово, „Мехатроника“ АД, Университетът по приложни науки „Йоанеум“ от австрийския гр. Грац, Технологичният университет в гр. Гданск и полският Образователен център за върхови постижения. Габровската търговско-промишлена палата и местната структура на синдикат „Подкрепа“ са асоциирани партньори.

Новата учебна година в Габрово започна /в снимки/
16 Септември 2019
Международна конференция „Индустрия 4.0 и следващия програмен период“
17 Септември 2019