Днес и утре. Габрово ще бъде домакин на Международна конференция на тема „Индустрия 4.0 и следващия програмен период“. Инициативата се провежда за първи път в България в рамките на междуинституционалната Платформа за обмен на знания (KEP) на Европейския Съюз и се организира от Главна Дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия и Европейския комитет на регионите, с подкрепата на Община Габрово и Областен информационен център - Габрово.

Официални гости на събитието ще бъдат Томислав Дончев - заместник министър-председател на България и Марку Маркула - първи вицепрезидент на Европейския комитет на регионите.

В рамките на първия панел ще бъде представена платформата за обмен на знания (KEP) - инициатива, разработена съвместно от Европейския комитет на регионите и ГД „Научни изследвания и иновации“ на ЕК, насочена към представяне на нови решения за научни изследвания и иновации, иновативни продукти и най-добри практики в отговор на съвременните предизвикателства, пред които са изправени регионите и градовете в Европа. Представители на Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към ЕК, Съвместен изследователски център към Европейска комисия, Европейска асоциация на регионалните агенции за развитие (EURADA) и Фонд на фондовете в България ще дискутират мястото на Индустрия 4.0 в Новия програмен период.

Участие във втория панел на тема „Компаниите на бъдещето и Регионалната иновационна екосистема“ ще вземат представители на дирекция „Централно координационно звено“ в Министерски съвет, Институт за пазарна икономика, Тракия икономическа зона, Enterprise Europe Network, Мехатроника АД и Община Габрово. В рамките на инициативата ще бъде представен водещия иновационен регион за Европа 2019 – Хелзинки-Усимаа (Финландия).

Събитието ще завърши с диалог със заместник министър-председателя на Република България Томислав Дончев. Той ще се включи и във финалната дискусия на събитието заедно с първия вицепрезидент на Европейския комитет на регионите Марку Маркула.

Партньорският семинар Индустрия 4.0 има за цел да повиши осведомеността и да насърчи обмена на информация и най-добри практики между Европейската комисия и регионите на ЕС. Пълната програма на събитието, можете да видите тук.

Участие в събитието може да заявите на ел. поща: oic@gabrovo.bg

ОИЦ – Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

 

Зам.-министър Сачева: „Инженерно-техническите специалности са приоритетни за МОН“
16 Септември 2019
Ограничение на движението в района на Спортна зала
17 Септември 2019